Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/18591
Title: Лiтаратура блiжняга замежжа
Authors: Божок, И.А.
Мельникова, А.Н.
Issue Date: 2020
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны
Citation: Лiтаратура блiжняга замежжа : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыплине для спецыяльнасці 1-21 05-02 Руская філалогія (па напрамках) / склад.: І.А. Бажок, А.М. Мельнікава ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны. - Гомель, 2020. - 140 с.
Abstract: Электронны вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Літаратура бліжняга замежжа» прызначаны студэнтам філалагічнага факультэта спецыяльнасці 1-21 05-02 Руская філалогія (па напрамках): 1- 21 05 02-01 Руская філалогія (Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць), 1-21 05 02-02 Руская філалогія (Камп’ютарнае забеспячэнне). Вывучэнне дысцыпліны «Літаратура бліжняга замежжа» адбываецца на 4 курсе філалагічнага факультэта спецыяльнасці 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) і разлічана на 110 гадзін ; аўдыторных гадзін – 50, (у тым ліку лекцыйных – 24 гадзін, практычных заняткаў – 16 гадзін, КСР – 10 гадзін). Форма справаздачы – экзамен (5 семестр).
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/18591
Appears in Collections:белорусская филология со спец. «Лит.работа в газетах и журналах» 1-21 05 01 07: 4 курс
русская филология 1-21 05 02-01 01: 4 курс
ЭУМК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЭВМК_ЛБЗ_Бажок_Мельнікава_РФ.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.