Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/handle/123456789/6811
Title: Гісторыя беларуская літаратуры (пачатак ХХ стагоддзя) : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне
Authors: Фіцнер, Т.А.
Keywords: ЭВМК
тэксты лекцый
Творчасць Ядвігіна Ш.
Творчасць Цѐткі
Творчасць Янкі Купалы
Творчасць Якуба Коласа
Творчасць Максіма Багдановіча
Творчасць Максіма Гарэцкага
Творчасць Змітрака Бядулі
Творчасць Алеся Гаруна
Творчасць Вацлава Ластоўскага
Творчасць Ц. Гартнага
лекцыі
вучэбная праграма
Issue Date: 2019
Publisher: ГДУ імя Ф. Скарыны
Citation: Гісторыя беларуская літаратуры (пачатак ХХ стагоддзя) : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 02 "Руская філалогія (па напрамках) / склад.: Т. А. Фіцнер ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019. - 144 с.
Abstract: Вучэбна-метадычны комплекс вучэбнай дысцыпліны ―Гісторыя беларускай літаратуры (пачатак ХХ стагоддзя)‖ прызначаны студэнтам 2 курса дзѐннай формы навучання спецыяльнасці 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках); напрамак спецыяльнасці 1-21 05 02-01 Руская філалогія (Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць), 1-21 05 02-02 Руская філалогія (Камп’ютарнае забеспячэнне) і з’яўляецца актуальным і карысным для студэнтаў на сучасным этапе развіцця літаратуразнаўства і грамадства ў цэлым. ЭВМК паспрыяе засваенню курса, дапаможа будучаму спецыялісту ўзброіцца веданнем велізарнага масіву фактычнага і эмпірычнага матэрыялу пра змест і асноўныя кірункі развіцця нацыянальнага літаратурнага працэсу пачатку ХХ стст., высветліць мастацка-крэатыўную ролю ў ім творчых індывідуальнасцей (пісьменнікаў), паспрыяе у далейшым высокапрафесійнай працы ў навучальных установах, а таксама ў магчымай навукова-даследчай дзейнасці.
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/6811
Appears in Collections:русская филология 1-21 05 02-01 01: документы для всех курсов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЭВМК-Фіцнер Т.А.-Гіст. бел. літ-пач.ХХ ст.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.