Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/1086
Title: Лёс: слова і канцэпт (спроба лінгвакультуралагічнага аналізу)
Authors: Павловец, А.Д.
Павловец, Д.Д.
Keywords: канцэпт
канцэпталогія
лёс і яго семантычны аб’ём
моўная карціна свету
Issue Date: 2016
Citation: Паўлавец, А.Д. Лёс: слова і канцэпт (спроба лінгвакультуралагічнага аналізу) / А.Д. Паўлавец, Д.Д. Паўлавец // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2016. - № 1(94). - С. 69-74.
Abstract: Аналізуюцца асаблівасці выкарыстання канцэпту лёс у беларускай мове, яго роля ў нацыянальнай моўнай карціне свету, паказваецца яго шматзначнасць і разнастайнасць, суадносяцца філасофскае і міфапаэтычнае ўяўленне пра лёс як адзін з галоўных канцэптаў мовы.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1086
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. Паўлавец А.Д. (69-74).pdf362.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.