Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/1423
Title: Сімвальнае значэнне фразеалагізмаў беларускай мовы з кампанентам сцяна/сценка
Authors: Лещинская, О.А.
Keywords: фразеалагізм
кампанент
сцяна
сімволіка
культурная інфармацыя
катэгорыя прасторы
стэрэатыпы
эталоны і сімвалы
Issue Date: 2016
Citation: Ляшчынская, В.А. Сімвальнае значэнне фразеалагізмаў беларускай мовы з кампанентам сцяна/сценка / В.А. Ляшчынская // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2016. - № 4(97). - С. 103-109.
Abstract: Праведзены лінгвакультуралагічны аналіз фразеалагічных адзінак беларускай літаратурнай мовы з кампанентам-лексемай сцяна/сценка, якая ў свабодным сваім выкарыстанні з’яўляецца найменнем аднаго з ключавых сімвалаў у беларускай карціне свету, што і стала асновай яе адбору пры ўтварэнні фразеалагізмаў. А ўведзены ў склад фразеалагізмаў кампанент-найменне сімвала надзяляе культурнай семантыкай гэтыя другасныя адзінкі мовы, утвораныя на вобразнай аснове і ў выніку пераасэнсаванны выразаў з гэтым словам.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1423
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22 Лещинская (105-109).pdf260.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.