Title: Рэлігіязнаўства : вучэбная праграма
Authors: Одиноченко, В.А.
Keywords: рэлігіязнаўства
вучэбная праграма
Issue Date: 2010
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Рэлігіязнаўства : вучэбная праграма для студэнтаў завочнага факультэта / склад. В.А. Адзіночанка ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2010. - 11 с.
Abstract: Дысцыпліна "Рэлігіязнаўства" вывучаецца студэнтамі 4 курса спецыяльнасцяў 1-25 01 08 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аудыт, 1-02 03 06-01 Англійская мова. Нямецкая мова, 1-75 01 01 Лясная гаспадарка; студэнтамі 4,5 курсаў спецыяльнасці 1-31 02 01 Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць); 5 курса спецыяльнасцяў 1-31 03 01 Матэматыка (навукова-педагагічная дзейнасць), 1-02 03 06-02 Нямецкая мова. Англійская мова, 1-02 03 06-02 Нямецкая мова. Англійская мова (скарочанная форма навучання), 1-24 01 02 Правазнаўства; студэнтамі 5,6 курсаў спецыяльнасці 1-21 05 02 Руская філалогія; студэнтамі 6 курса спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве. Агульная колькасць гадзін – 25 ; аудыторная колькасць гадзін – 18, з іх: лекцыі – 8, практычныя заняткі – 8, самастойная кіруемая праца студэнтаў (СУРС) – 2. Форма кантролю – залік.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1732
Appears in Collections:английский язык. Немецкий язык: 4 курс (ЗО)
бухгалтерский учет, анализ и аудит: 4 курс (ЗО)
география: 4 курс (ЗО)
география: 5 курс (ЗО)
лесное хозяйство: 4 курс (ЗО)
математика: 5 курс (ЗО)
немецкий язык. Английский язык: 5 курс (ЗО)
правоведение: 5 курс (ЗО)
русская филология: 4 курс (ЗО)
русская филология: 5 курс (ЗО)
русская филология: 6 курс (ЗО)
экономика и управление на предприятии: 6 курс (ЗО)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.