Title: Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі
Authors: Бредихина, А.В.
Issue Date: 2006
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны
Citation: Брадзіхіна, А.В. Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі : курс лекцый па спецкурсе для студэнтаў 3 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 - “Беларуская філалогія” і 1-21 05 02 - “Руская філалогія” / А.В. Брадзіхіна ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. - 140 с.
Abstract: Курс лекцый, што прадстаўлены ў гэтым выданні, змяшчае ў сабе матэрыял аб асноўных заканамернасцях літаратурнага працэсу к. 20 – пач. 21 стст. праз разгляд дзейнасці найбольш значных і ўплывовых постацей перыяду. Пры гэтым найбольшая ўвага надаецца вершатворчасці паэтаў так званага “сярэдняга” пакалення і маладой беларускай лірыцы па прычыне недастатковай іх асветленасці ў школьным курсе роднай літаратуры. Адрасаваны студэнтам філалагічных спецыяльнасцей.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/17817
Appears in Collections:белорусская филология : 3 курс
русская филология : 3 курсItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.