Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/19670
Title: Канцэпт "зямля" ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў
Authors: Лещинская, О.А.
Issue Date: 2015
Publisher: Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка
Citation: Ляшчынская, В.А. Канцэпт "зямля" ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў / В.А. Ляшчынская // Весці БДПУ. Серыя 1: Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2015. – № 1 (83). – С. 36-40.
Abstract: Уных адзінак (ФА) апісваецца фрагмент артыкуле на матэрыяле фразеалагічбеларускай моўнай карціны свету, звязаны з уяўленнямі беларусаў пра зямлю, які не быў аб’ектам увагі лінгвістаў. Мэта яго – лінгвакультуралагічны аналіз ФА, паводле якога на аснове вобразнай асновы, унутранай формы і кампанентаў ФА выяўляецца фон «акультуранага» ўсведамлення свету чалавекам, вызначаецца матываванасць культурна значных сэнсаў у семантыцы ФА, а таксама тая роля, якую яны здольны выконваць як знакі «мовы» культуры.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/19670
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ляшчынская_Канцэпт_зямля.pdf274.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.