Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/1992
Title: Тэкст як аб’ект стылістычнага рэдагавання і карэктуры
Other Titles: Практычны дапаможнік
Authors: Лещинская, О.А.
Keywords: Тэкст;
рэдагаванне;
дапаможнік;
праца рэдактара
Issue Date: 2017
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Ляшчынская, В.А. Тэкст як аб’ект стылістычнага рэдагавання і карэктуры : практычны дапаможнік / В.А. Ляшчынская ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя. Ф. Скарыны, 2017. – 39 с.
Abstract: Выданне складаецца з практычных заданняў па першых асноўных тэмах дысцыпліны «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура», якія датычаць вызначэння прыкмет і дыферэнцыяцыі тэкстаў, выкарыстання ў тэксце фактычнага матэрыялу ў яго разнавіднасцях і працы рэдактара з ім, устанаўлення лагічных асноў пабудовы тэксту і іх ролі ў працэсе яго рэдагавання, а таксама асаблівасцей працы з тэкстамі-перакладамі. Дапаможнік прызначаны для правядзення практычных заняткаў па курсе «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура» ў студэнтаў філалагічнага факультэта (спец. 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія – літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1992
ISBN: 978-985-577-257-7
Appears in Collections:белорусская филология со спец. «Лит.работа в газетах и журналах» 1-21 05 01 07: документы для всех курсов
Практические пособияItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.