Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/2499
Title: Онімныя і апелятыўныя назвы асоб як сродкі вобразнасці ў паэме «Бандароўна» Янкі Купалы
Authors: Лещинская, О.А.
Keywords: сродак вобразнасці
параўнальны зварот
азначэнне
апелятыў
онім
«Бандароўна»
Issue Date: 2014
Citation: Ляшчынская, В.А. Онімныя і апелятыўныя назвы асоб як сродкі вобразнасці ў паэме «Бандароўна» Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2014. - № 1(82). - С. 99-102.
Abstract: У артыкуле ўпершыню выяўлены онімныя і апелятыўныя найменні дзеючых асоб, дапоўненыя атрыбутыўнымі характарыстыкамі, параўнальнымі зваротамі, пры абазначэнні двух герояў – Бандароўны і Патоцкага ў паэме «Бандароўна» Я. Купалы. Устанаўліваецца ўзаемадзеянне і ўзаемасувязь слова і вобраза ў структуры мастацкага тэксту, месца онімных і апелятыўных найменняў асоб сярод вобразных сродкаў тэксту і іх стылістычная роля як адзінак тэксту.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2499
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25 .Ляшчынская (99-102).pdf172.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.