Title: Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць
Authors: Воинова, Е.Н.
Шведова, З.В.
Ермакова, Е.Н.
Вергеенко, С.А.
Демиденко, Л.П.
Поплавная, Л.В.
Тимошенко, Н.П.
Keywords: канцэптасфера
Усходняе Палессе
фальклорна-этнаграфічная спадчына
народныя звычаі
вусная народная творчасць
дыялекталогія
гісторыя мовы
лексікалогія
лексікаграфія
фразеалогія
стылістыка
зборнік
Issue Date: 2021
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны
Citation: Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.] ; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. – 319 с.
Abstract: У артыкулах разглядаюцца асобныя старонкі гістарычнага развіцця Усходняга Палесся, асвятляюцца праблемы фальклорна-этнаграфічнай спадчыны, народных звычаяў, мовы вуснай народна-паэтычнай творчасці, вырашаюцца пытанні дыялекталогіі, гісторыі мовы, лексікалогіі, лексікаграфіі, фразеалогіі, стылістыкі і культуры маўлення, апісваюцца жанравая спецыфіка, стылѐвыя адметнасці, ідэйна-тэматычны змест твораў асобных рускіх і беларускіх аўтараў, асаблівасці народнай літаратуры Усходняга Палесся. Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, работнікам культуры, аспірантам, студэнтам. Зборнік выдадзены ў адпаведнасці з арыгіналам, падрыхтаваным рэдакцыйнай калегіяй, пры ўдзеле выдавецтва.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/30425
ISBN: 978-985-577-809-8
Appears in Collections:Сборники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Канцэптасфера_нар.дух.культуры.pdf3.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.