Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSorvirov, B.V.-
dc.contributor.authorBaranov, A.M.-
dc.contributor.authorZapadnyuk, E.A.-
dc.contributor.authorСорвиров, Б.В.-
dc.contributor.authorБаранов, А.М.-
dc.contributor.authorЗападнюк, Е.А.-
dc.date.accessioned2022-04-28T12:09:14Z-
dc.date.available2022-04-28T12:09:14Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationSorvirov, B.V. Prospects for the formation and development of the EAEU educational services market = Перспективи формування та розвитку ринку освітніх послуг ЄАЕС / B.V. Sorvirov, A.M. Baranov, E.A. Zapadnyuk, Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. - Випуск 2 (135). - Одеса, 2021. - С. 23-26.ru
dc.identifier.urihttp://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/38554-
dc.description.abstractIn the theoretical block of the article, the directions of application by countries of specific features of one country in the educational space of another are viewed through the prism of an agreed educational policy, complementarity of national educational systems, synchronization of actions achieved on the basis of regulation by supranational institutions. The article adapted foreign experience, including new trends in the field of education: decentralization and democratization of management, modification of educational programs and standards, the creation of nonstate educational institutions, updating of the regulatory framework and the financial and economic mechanism in the field of education. Cooperation between the EAEU member states in the field of education was considered as a mechanism for the most effective development and solution of global problems. International academic mobility is analysed as one of the most important co-sponsoring processes for the internationalization of higher education and the integration of universities into the world educational space. The practical block is devoted to the problems of the formation and evolution of the educational services market in the conditions of innovative development of Russia and Belarus as members of the Eurasian Economic Union. The peculiarities of integration of education systems of Russia and Belarus in the market of educational services of the EAEU are considered. Factors leading to integration of member countries at the level of individual educational institutions are being investigated. Trends of gradual development of national educational systems of their state framework and emergence of foundations of unified educational space of the Eurasian Economic Union are analyzed. Trends are highlighted that hinder the development of the export of educational services of the Eurasian Economic Union. У теоретичному блоці статті досліджуються напрями застосування країнами специфічних особливостей однієї країни в освітньому просторі іншої крізь призму узгодженої освітньої політики, взаємодоповнюваності національних освітніх систем, синхронізації дій, що досягаються на основі регулювання наднаціональними інститутами. У статті адаптовано зарубіжний досвід, що включає нові тенденції у сфері освіти: децентралізація та демократизація управління, модифікація освітніх програм та стандартів, створення недержавних навчальних закладів, оновлення нормативно-правової бази та фінансовогосподарського механізму в галузі освіти. Розглядається співпраця країн-членів ЄАЕС у сфері освіти як механізм найбільш ефективного розвитку та вирішення глобальних проблем. Аналізується міжнародна академічна мобільність як одна з найважливіших складових процесів інтернаціоналізації вищої освіти та інтеграції вузів у світовий освітній простір. Практичний блок присвячений проблемам становлення та еволюції ринку освітніх послуг в умовах інноваційного розвитку Росії та Білорусі як членів Євразійського економічного союзу. Розглядаються особливості інтеграції систем освіти Росії та Білорусі на ринку освітніх послуг ЄАЕС. Досліджуються фактори, що обумовлюють інтеграцію країн членів на рівні окремих закладів освіти. Аналізується тенденції поступового переростання освітніми системами своїх національних меж і зародження основ єдиного освітнього простору Євразійського економічного союзу. Виділяються тенденції, що стримують розвиток експорту освітніх послуг Євразійського економічного союзу.ru
dc.language.isoАнглийскийru
dc.subjecteducationru
dc.subjectinnovationru
dc.subjectsupranational educational systemsru
dc.subjectinternationalizationru
dc.subjectintegrationru
dc.subjectdecentralizationru
dc.subjectacademic mobilityru
dc.subjectinternational educational spaceru
dc.subjectосвітаru
dc.subjectінноваціїru
dc.subjectнаднаціональні освітні системиru
dc.subjectінтернаціоналізаціяru
dc.subjectінтеграціяru
dc.subjectдецентралізаціяru
dc.subjectакадемічна мобільністьru
dc.subjectміжнародний освітній простірru
dc.titleProspects for the formation and development of the EAEU educational services marketru
dc.title.alternativeПерспективи формування та розвитку ринку освітніх послуг ЄАЕСru
dc.typeArticleru
dc.identifier.udk327.7.924-
dc.edition2ru
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prospects for the formation and development.pdf252.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.