Title: Да праблемы моўнай асобы ў публіцыстычным тэксце
Authors: Ермакова, Е.Н.
Issue Date: 2013
Publisher: Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
Citation: Ермакова, А.М. Да праблемы моўнай асобы ў публіцыстычным тэксце / А.М. Ермакова // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : IV міжнародная навук. канф. (Гомель, 31 мая 2013) / рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – С. 176-178.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/42137
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ермакова_Да_праблемы.pdf361.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.