Title: Гісторыя Беларусі
Authors: Лебедев, А.Д
Михедько, В.А.
Пичуков, В.П.
Keywords: учебно-методический комплекс
история Беларуси
Issue Date: 2016
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны / скл.: А.Д. Лебедзеў, В.А. Міхедзька, В.П. Пічукоў ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2016. - 414 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4264
Appears in Collections:музейное дело и охрана ист.-культ.наследия 1-23 01 12: документы для всех курсов
Учебно-методический комплекс

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УМК История Беларуси для спец МД.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.