Title: Духоўная спадчына Усходняга Палесся
Authors: Воинова, Е.М.
Полуян, Е.Н.
Ермакова, Е.Н.
Демиденко, Л.П.
Минакова, Л.Н.
Поплавная, Л.В.
Тимошенко, Н.П.
Шведова, З.В.
Issue Date: 2018
Publisher: Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
Citation: Духоўная спадчына Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – 274 с.
Abstract: У артыкулах разглядаюцца асобныя старонкі гістарычнага развіцця Усходняга Палесся, асвятляюцца праблемы народнага мастацтва, фальклорна-этнаграфічнай спадчыны, народных звычаяў, мовы вуснай народна-паэтычнай творчасці, вырашаюцца пытанні дыялекталогіі, гісторыі мовы, лексікалогіі, лексікаграфіі, фразеалогіі, стылістыкі і культуры маўлення, апісваюцца жанравая спецыфіка, стылёвыя адметнасці, ідэйна-тэматычны змест твораў асобных рускіх і беларускіх аўтараў, асаблівасці народнай літаратуры Усходняга Палесся. Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, работнікам культуры, аспірантам, студэнтам. Зборнік выдадзены ў адпаведнасці з арыгіналам, падрыхтаваным рэдакцыйнай калегіяй, пры ўдзеле выдавецтва.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4415
ISBN: 978-985-577-427-4
Appears in Collections:Сборники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет Духоўная спадчына Усходняга Палесся (4).pdf7.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.