Title: Влияние ионов Рb²⁺ и Сd²⁺ на активность полифенолоксидазы в проростках оз. тритикале
Authors: Овсянкова, А.В.
Дроздова, Н.И.
Issue Date: 2018
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Citation: Овсянкова, А.В. Влияние ионов Рb²⁺ и Сd²⁺ на активность полифенолоксидазы в проростках оз. тритикале / А.В. Овсянкова, Н.И. Дроздова // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : матеріали доповідей / за загальною редакцією Г.Г.Сенченко. – Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С. 96-99.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/46088
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Овсянкова_Дроздова_96-99.pdf276.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.