Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/553
Title: Фразеалагізмы з кампанентам кішэня – рэпрэзентанты касцюмна-рэчавага кода культуры беларусаў
Authors: Лещинская, О.А.
Keywords: канцэпт
фразеалагізм
кампанент
дэталь адзення
карман
культурная інфармацыя
сімвал
эталон
стэрэатып
Issue Date: 2017
Publisher: Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины
Citation: Ляшчынская, В.А. Фразеалагізмы з кампанентам кішэня – рэпрэзентанты касцюмна-рэчавага кода культуры беларусаў / В.А. Ляшчынская // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - № 4 (103). - С. 105-111.
Abstract: У артыкуле на матэрыяле фразалагічных адзінак беларускай мовы з кампанентам-найменнем дэталі, часткі адзення чалавека – кішэня выяўляюцца ўласцівыя ім сімвальныя прачытанні, характэрныя культурныя канатацыі праз вобразы, унутраную форму, адбор слоў-кампанентаў пры іх утварэнні і перадачу ўстойлівага, рэгулярнага каштоўнаснага зместу культуры народа, яе катэгорый і сэнсаў. Устанаўліваецца ўзаемадзеянне мовы і культуры народа праз абраныя фразеалагічныя адзінкі, што часткова рэпрэзентуюць канцэпт «адзенне-абутак» як адзін са складнікаў фразеалагічнай карціны свету беларусаў у дыяпазоне культурна-нацыянальнай самасвядомасці і яго фразеалагічнай рэпрэзнтацыі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/553
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21 Ляшчынская (105-111).pdf240.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.