Title: Выражэнне нацыянальнай карціны свету ў паэтычным тэксце
Authors: Ермакова, Е.Н.
Issue Date: 2021
Publisher: Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
Citation: Ермакова, А.М. Выражэнне нацыянальнай карціны свету ў паэтычным тэксце / А.М. Ермакова // Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш] ; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. – С. 64-69.
Abstract: У артыкуле разгледжана моўная рэалізацыя канцэпту лѐс у паэтычных тэкстах Р. Барадуліна. Канцэпт лѐс уваходзіць у ядро нацыянальнай і індывідуальнай свядомасці, з‟яўляецца адным з найважнейшых элементаў нацыянальнай карціны свету. Ён уяўляе сабой ключавы і ўніверсальны канцэпт, які перадае спецыфіку ладу жыцця і мыслення народа. У артыкуле звернута ўвага на гештальты канцэпта лѐс як на вобразы зместу канцэпта.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/60303
ISSN: УДК 811.161.3'42:821.161.3-1
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ермакова_Выражэнне.pdf450.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.