Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/6065
Title: Канцэпт лёс у паэзіі Уладзіміра Караткевіча
Authors: Павловец, Д.Д.
Павловец, А.Д.
Keywords: канцэпт
лёс
нацыянальная канцэптасфера
агульнаўжывальны сэнс
індывідуальна-аўтарскае светаадчуванне
дамінанта лёсу
лірычны герой
Issue Date: 2018
Citation: Паўлавец, Д.Д. Канцэпт лёс у паэзіі Уладзіміра Караткевіча / Д.Д. Паўлавец, А.Д. Паўлавец // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2018. - № 4 (109). - С. 132-137.
Abstract: Мэта артыкула – прааналізавць асаблівасці ўжывання канцэпта лёс у індывідуальна-аўтарскім разуменні і яго адлюстраванні ў нацыянальнай канцэптасферы. Паказваецца, якія асацыяцыі названага канцэпта ўласцівы для аўтараў розных слоўнікаў беларускай мовы, што семантычны абсяг «лёсу» даволі шырокі і шматзначны. Даводзіцца, што ў ягоных межах апынуліся іншыя канцэпты, злучаныя з ім і адзін з другім, якія патрапілі ў поле ягонага прыцягнення. Гэты відавочна найгалоўнейшы канцэпт утварае шмат новых сэнсаў, выясняе і адкрывае новае светабачанне ў творах У. Караткевіча. Пры гэтым і сам канцэпт развіваецца, мяняюцца яго межы, паняццевы аб’ём, нават сэнс, які нярэдка звязаны з аўтарскім светаадчуваннем, лёсам лірычнага героя.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6065
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24 Паулавец,Паулавец (132-137).pdf392.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.