Title: Гісторыя беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя
Authors: Фицнер, Т.А.
Keywords: ЭУМК
Issue Date: 2023
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Гісторыя беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя : электронны навукова-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках): напрамак спецыяльнасці 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) / скл. Т.А. Фіцнер ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2023. - 164 с.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61473
Appears in Collections:ЭУМК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фіцнер_эумк.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.