Title: Марфалогія
Authors: Шведова, З.В.
Keywords: ЭУМК
Issue Date: 2023
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Марфалогія : электронны вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія ( па напрамках): 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) / скл. З.У Шведова ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2023. - 138 с.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61550
Appears in Collections:ЭУМК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЭУМК_Марфалогія.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.