Title: Асноўныя накірункі сучаснай філасофіі
Authors: Одиноченко, В.А.
Павловец, А.Д.
Issue Date: 2024
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Aдзiночанка, В. А. Асноўныя накірункі сучаснай філасофіі : практычнае кіраўніцтва / В. А. Адзiночанка, А. Д. Паўлавец ; Гомельскі дзярж. ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2024. – 41 с.
Abstract: У практычным дапаможніку разгледжаны некаторыя асноўныя накірункі сучаснай філасофіі. Матэрыял выкладзены спрошчана і схематычна, каб ў студэнтаў сфарміраваліся веды агульнага характару. Кіраўніцтва можа быць выкарыстана пры засваенні вучэбных курсаў па філасофіі і гісторыі філасофіі. Прызначан студэнтам для самастойнай працы.
URI: https://elib.gsu.by/handle123456789/65346
ISBN: 978-985-32-0009-6
Appears in Collections:Практические пособияItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.