Title: Гісторыя Беларусі
Authors: Лебедев, А.Д.
Михедько, В.А.
Пичуков, В.П.
Keywords: гісторыя Беларусі
метадычны комплекс
Issue Date: 2016
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-23 01 12 "Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны" / склад.: А.Д. Лебедзеў, В.А. Міхедзька, В.П. Пічукоў ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. - 425 с.
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/6858
Appears in Collections:музейное дело и охрана ист.-культ.наследия 1-23 01 12: документы для всех курсов
Учебно-методический комплексItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.