Title: Беларусазнаўства
Authors: Корникова, Н.В.
Keywords: учебно-методический комплекс
Issue Date: 2019
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Беларусазнаўства : вучэбна- метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 03 01-01 «Гiсторыя (айчынная i ўсеагульная)», 1-23 01 12-03 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (музеезнаўства)» і 1-23 01 12-04 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (культурная спадчына і турызм)» / саст. Н.В. Корнікава ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2019. - 85 с.
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/9928
Appears in Collections:история (отечественная и всеобщая) 1-21 03 01-01: документы для всех курсов
музейное дело и охрана ист.-культ.наследия 1-23 01 12: документы для всех курсов
Учебно-методический комплекс

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЭУМК_Белорусоведение.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.