Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/1097
Title: Рэлігіязнаўства : вучэбная праграма
Authors: Одиноченко, В.А.
Issue Date: 2010
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Рэлігіязнаўства : вучэбная праграма для спецыяльнасцяў 1-21 05 01 "Беларуская філалогія"; 1-21 05 01 "Беларуская філалогія (скар. форма навучання)"; 1-26 01 01 "Дзяржаўнае кіраванне"; 1-31 01 01-02 "Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)" / склад. В.А. Адзіночанка ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2010. - 11 с.
Abstract: Дысцыпліна "Рэлігіязнаўства" вывучаецца студэнтамі 4,5 курсаў спецыяльнасці 1-26 01 01 Дзяржаўнае кіраванне, студэнтамі 5 курса спецыяльнасці 1-31 01 01-02 Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць), студэнтамі 5,6 курсаў спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія і 1-21 05 01 Беларуская філалогія (скарочанная форма навучання). Агульная колькасць гадзін – 25 ; аудыторная колькасць гадзін – 18, з іх: лекцыі – 8, практычныя заняткі – 8, самастойная кіруемая праца студэнтаў (СУРС) – 2. Форма кантролю – залік.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1097
Appears in Collections:белорусская филология: 4 курс (ЗО)
белорусская филология: 5 курс (ЗО)
белорусская филология: 6 курс (ЗО)
биология: 5 курс (ЗО)
государственное управление: 4 курс (ЗО)
государственное управление: 5 курс (ЗО)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.