Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/handle/123456789/1826
Title: Сучасная беларуская мова.
Other Titles: Заданні да выканання лабараторных работ па раздзелу “Сінтаксіс” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія»
Authors: Бобрик, В.А.
Тимошенко, Н.П.
Keywords: Словазлучэнні;
просты сказ;
складаны сказ;
лабараторныя работы
Issue Date: 2009
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Бобрык, У.А. Сучасная беларуская мова : заданні да выканання лабараторных работ па раздзелу “Сінтаксіс” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / У.А. Бобрык, Н.П. Цімашэнка ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 54 с.
Abstract: Заданні да выканання лабараторных работ ахопліваюць асноўныя тэмы сінтаксісу: “Словазлучэнне”, “Просты двухсастаўны сказ”, “Просты аднасастаўны сказ”, “Галоўныя члены сказа”, “Даданыя члены сказа”, “Просты ўскладнены сказ”, “Складаны сказ”. Прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1826
Appears in Collections:Практические пособия
белорусская филология 1-21 05 01-01: документы для всех курсов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БОБРЫК~2.pdf271.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.