Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/handle/123456789/1958
Title: Фальклорная практыка
Other Titles: Практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1 - 21 05 01 “Беларуская філалогія"
Authors: Новак, В.С.
Кастрица, Е.А.
Полуян, Е.Н.
Keywords: Каляндарная абраднасць;
фальклорная практыка;
беларуская філалогія
Issue Date: 2009
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па разделе " Каляндарная абраднасць" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" : у 2 ч. / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян ; Гомельскі дзярж. уні-эт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2009. - Ч. 2. - 62 с.
Abstract: Практычны дапаможнік па разделе "Каляндарная абраднасць" фальклорнай практыкі накіравана на аказанне дамапогі студэнтам у авалоданні навыкамі апрацоўкі набытага матэрыялу ў адпаведнасці з асноўнымі пытаннямі і адрасавана студэнтам спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія"
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1958
Appears in Collections:Практические пособия
белорусская филология 1-21 05 01-01: документы для всех курсов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НОВАК_~3.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.