Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/handle/123456789/5010
Title: Еўрапейскі абсалютызм у канцы XV–XVIII ст.
Other Titles: тэксты лекцый
Authors: Мезга, Н.Н.
Keywords: еўрапейскі абсалютызм;
Францыя;
Аўстрыя;
Германія
Issue Date: 2012
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Еўрапейскі абсалютызм у канцы XV – XVIII ст. : тэксты лекцый для студэнтаў спецыяльнасцей 1 - 21 03 01 - 01 Гісторыя (айчыная і ўсеагульная) 1 - 02 01 02 - 04 Гісторыя. Замежная мова (англійская) / М.М. Мязга ; М - ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн - т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – 72 с.
Abstract: Тэксты лекцый ахопліваюць адзін з найбольш складаных раздзелаў курса гісторыі новага часу, які прысвечаны праблеме станаўлення, развіцця і крызісу еўрапейскага абсалютызму ў XV–XVIII ст. У іх вызначаны як агульныя рысы, так і асаблівасці сістэм абсалютызму ў розных еўрапейскіх краінах. Тэксты лекцый адрасаваны студэнтам спецыяльнасцей 1-21 03 01-01 Гісторыя (айчыная і ўсеагульная). і 1 - 02 01 02 - 04 Гісторыя. Замежная мова (англійская) і да памага юць ім атрымаць неабходныя веды, сфарміраваць навыкі і ўменні пры вывучэнні гісторыі новага часу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5010
Appears in Collections:история (отечественная и всеобщая) 1-21 03 01-01: 3 курс

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Абсолютизм Мезга.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.