Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/5634
Title: Беларуская літаратура
Authors: Яцухно, В.И.
Keywords: беларуская літаратура
вучэбная праграма
Issue Date: 2010
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны
Citation: Беларуская літаратура : вучэбная праграма для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення спецыяльнасці “Беларуская філалогія” / склад. В.І. Яцухна ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. - Гомель. 2010. - 18 с.
Abstract: Галоўнай мэтай дысцыпліны “Беларуская літаратура” з’яўляецца замацаванне, сістэматызацыя і паглыбленне ведаў па беларускай літаратуры, атрыманых падчас навучання ў сярэдняй школе, дзеля паспяховай здачы ўступных іспытаў па гэтаму прадмету. Агульная колькасць гадзін па дысцыпліне 348; аўдыторных гадзін 348, з іх лекцыйных 144, практычных 204. Форма справаздачнасці – вусныя залікі ў канцы семестраў
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5634
Appears in Collections:Белорусская литература (ФДП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Раб пр по БЛ по 10-11.pdf416.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.