Browsing by Author Semenchuk, V.N.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2000A description of finite groups with F- abnormal or F-subnormal subgroupsSemenchuk, V.N.; Семенчук, В.Н.
2013Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)Bezushchak, O.O.; Bodnarchuk, Yu.V.; Bondarenko, V.M.; Bondarenko, Ye.V.; Chernikov, N.S.; Drozd, Yu.A.; Golovashchuk, N.S.; Kirichenko, V.V.; Kurdachenko, L.A.; Lavrenyuk, Ya.V.; Lyman, F.M.; Lyubashenko, V.V.; Monakhov, V.S.; Oliynyk, A.S.; Oliynyk, B.V.; Ovsienko, S.A.; Petravchuk, A.P.; Selkin, M.V.; Semenchuk, V.N.; Semko, M.M.; Skiba, A.N.; Subbotin, I.Ya.; Sushchanskiy, V.I.; Sysak, Ya.P.; Vasil’ev, A.F.; Vorob’ev, N.T.
2013Leonid Shemetkov. His entire life devotionSkiba, A.N.; Monakhov, V.S.; Selkin, M.V.; Vorob'ev, N.T.; Semenchuk, V.N.; Vasil'ev, A.F.
2013Leonid Shemetkov. His entire life devotionSkiba, A.N.; Monakhov, V.S.; Selkin, M.V.; Vorob’ev, N.T.; Semenchuk, V.N.; Vasil’ev, A.F.; Скиба, А.Н.; Монахов, В.С.; Селькин, М.В.; Воробьев, Н.Т.; Семенчук, В.Н.; Васильев, А.Ф.
2014On one generalization of finite 𝔘-critical groupsSemenchuk, V.N.; Skiba, A.N.; Семенчук, В.Н.; Скиба, А.Н.
2012О конечных группах, факторизуемых обобщенно субнормальными подгруппамиСеменчук, В.Н.; Велесницкий, В.Ф.; Semenchuk, V.N.; Veliasnitski, V.F.
2011О конечных группах, факторизуемых формационными подгруппамиСеменчук, В.Н.; Велесницкий, В.Ф.; Semenchuk, V.N.; Veliasnitski, V.F.