Title: Аб унутранай форме адной этнафраземы інтэрфеміннага выкарыстання
Authors: Коваль, В.И.
Issue Date: 2015
Publisher: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны
Citation: Коваль, В.І. Аб унутранай форме адной этнафраземы інтэрфеміннага выкарыстання / В.І. Коваль // Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал.: А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – С. 186-193.
Abstract: У артыкуле разглядаецца ўнутраная форма беларускага ўстойлівага словазлучэння серада з-пад пятніцы відаць і яго адпаведнасцяў у іншых славянскіх і неславянскіх мовах. Вызначаецца паходжанне фразеалагізма з улікам этнакультурнай сімволікі дзён тыдня. Абгрунтоўваецца эўфемістычная прырода названага фразеалагізма і яго выкарыстанне ў інтэрфемінных зносінах. Артыкул падрыхтаваны ў рамках выканання праекта БРФФД – РГНФ № Г15Р-041 ад 04.05.2015 г. “Традыцыйныя і сучасныя практыкі сацыяльнай рэгламентацыі паводзінаў моладзі ў сферы любоўна-шлюбных адносін на тэрыторыі Усходняга Палесся: этнакультурны і лінгвагендэрны аспекты”.
URI: http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/43444
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваль_Аб_унутранай_форме.pdf254.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.