Title: Пабудова трэніравальнага працэсу з улікам дынамікі псіхафізіялагічнага стану спартсменак
Authors: Кожедуб, М.С.
Врублевский, Е.П.
Севдалев, С.В.
Keywords: лёгкаатлеткi
аварыяльна-менструальны цыкл
трэніроўка
псіхафізіялагічны стан
бiярытмалагчныя фазы жаночага арганізма
girls-athletes
ovarian-menstrual cycle
training session
psycho-physiological state
biorhythmical phase of the female body
Issue Date: 2018
Citation: Кажадуб, М.С. Пабудова трэніравальнага працэсу з улікам дынамікі псіхафізіялагічнага стану спартсменак / М.С. Кажадуб, Я.П. Урублеўскі, С.У. Сеўдалеў // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, Слов’янськ, Україна, 22-23 березня 2018 р. / Донбаський державний педагогічний університет ; гол. ред. В.М. Пристинський. – Слов’янськ : вид-во Б.І. Маторіна, 2018. – С. 316-319.
Abstract: У артыкуле прадстаўлены вынікі даследаванняў псіхафізіялагічнага стану кваліфікаваных лёгкаатлетак, якія спецыялізуюцца ў спрынце, на розных этапах аварыяльнаменструальнага цыклу. Абгрунтаваныя асноўныя падыходы да дасягнення адэкватных педагагічных уздзеянняў канкрэтных трэніровачных нагрузак з улікам цыклічнай функцыі рэпрадуктыўнай сістэмы жаночага арганізма. The results of studies of the psycho-physiological state of the qualified girls-athletes who specialize in sprint in various phases of ovarian-menstrual cycle are given in this article. Basic approaches to achievement of adequate pedagogical influences of specific coaching loads are grounded. They take into account the cyclical function of the reproductive system of the female body.
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/7812
Appears in Collections:Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozhedub_Vrublevski_Sevdalev-страницы-4-7.pdf143.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.