Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/handle/123456789/6966
Title: Гісторыя краін Азіі і Афрыкі
Authors: Кротов, А.М.
Толочко, Д.М.
Keywords: гісторыя Азіі
гісторыя Афрыкі
вучэбная праграма
Issue Date: 2014
Publisher: Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны
Citation: Гісторыя краін Азіі і Афрыкі : вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-21 03 01 01 «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)» / склад.: А.М. Кротаў, Д.М. Талочка ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны. - Гомель, 2014. - 50 с.
Abstract: Праграма структурна і тэматычна адпавядае асноўным вычэбным дапаможнікам, рэкамендаваным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь для студэнтаў універсітэтаў. “Гісторыя краін Азіі і Афрыкі” вывучаецца студэнтамі 2-3 курсаў гістарычнага факультэта спецыяльнасці 1-21 03 01 01 «Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)» у аб'ёме 230 гадзін, у т. л. 110 гадз. аудыторных заняткаў (з іх – 70 гадз. лекцыйных і 40 гадз. семінарскіх заняткаў).
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/6966
Appears in Collections:история (отечественная и всеобщая) 1-21 03 01-01: 3 курс
история (отечественная и всеобщая) 1-21 03 01-01: 2 курсItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.