Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/handle/123456789/7433
Title: Сістэмныя адносіны мянушак у сінхраніі
Authors: Богомольникова, Н.А.
Keywords: мянушкі
функцыі мянушак
лексіка-семантычныя групы мянушак
з’явы сінаніміі
варыянтнасці
мнагазначнасці
аманіміі
парадаксальныя мянушкі
nick-names
functions of nick-names
lexico-semantic groups of nick-names
phenomena of synonymy
variations
polysemy
homonymy
paradoxical nick-names
Issue Date: 2013
Publisher: Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины
Citation: Багамольнікава, Н.А. Сістэмныя адносіны мянушак у сінхраніі / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2013. - № 1 (76). - С. 7-10.
Abstract: У артыкуле аналізуюцца сістэмныя адносіны, у якія ўступаюць мянушкі. This article analyses systemic relations in which nick-names occur.
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/7433
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 - Багамольнікава (7-10).pdf220.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.