Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/handle/123456789/8533
Title: Лаканічнасць і сцісласць маўлення ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля»
Authors: Усович, К.С.
Keywords: беларуская мова
лаканічнасць і сцісласць маўлення
паэма “Новая зямля”
сродак зносін
сродак мыслення і пазнання
навуковая мова
навукова-тэхнічная тэрміналогія
удасканаленне мовы
эканомнасць мовы
эканомія моўных сродкаў
Якуб Колас
Belarusian language
speech laconism and conciseness
poem “Novaya Zyamlya”
means of communication, thinking and cognition
scientific language
scientific-technical terminology
improvement of language
economy of language
economy of language devices
Yakub Kolas
Issue Date: 2012
Publisher: ГГУ имени Ф. Скорины
Citation: Усовіч, К.С. Лаканічнасць і сцісласць маўлення ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» / К.С. Усовіч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2012. - №1 (70). - С. 167-173.
Abstract: У артыкуле зроблена класіфікацыя лексікі эканомнага характару паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”, і на гэтай аснове зроблены канкрэтныя вывады аб ролі класіка беларускай савецкай літаратуры ў распрацоўцы і ўдасканаленні сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Адным з прыёмаў і метадаў яе распрацоўкі і ўдасканалення з‘явілася павышэнне яе эканомнасці. The article gives the classification of economic vocabulary in the poem “Novaya Zyamlya” by Yakub Kolas. The classification was used to make conclusions about the role of the classic in Belarusian Soviet literature and in the development and improvement of modern Belarusian literary language. One of the techniques and methods of the language development and improvement was vocabulary economization.
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/8533
ISSN: 1609-9772
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Usovich.pdf440.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.