Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.gsu.by/handle/123456789/8547
Title: Назвы кухоннага посуду і прылад у гаворках Гомельшчыны
Authors: Чайкова, С.В.
Keywords: гаворкі Гомельшчыны
дыялектызмы
кухонны посуд
кухонныя прылады
фанетычныя варыянты
словаўтваральныя варыянты
лексічныя сінонімы
мнагазначныя словы
амонімы
народныя фразеалагізмы
прыказкі
Gomel region dialects
dialecticisms
cookware
kitchen utensils
phonetic variants
wordformative variants
lexical synonyms
polysemantic words
homonyms
folk idioms
proverbs
Issue Date: 2012
Publisher: ГГУ имени Ф. Скорины
Citation: Чайкова, С.В. Назвы кухоннага посуду і прылад у гаворках Гомельшчыны / С.В. Чайкова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Гуманитарные науки. - 2012. - №1 (70). - С. 195-200.
Abstract: У артыкуле аналізуюцца назвы кухоннага посуду і прылад у гаворках Гомельшчыны: вызначаны фанетычныя, словаўтваральныя варыянты, а таксама лексічныя сінонімы; адзначаны мнагазначныя словы і амонімы; пададзены народныя фразеалагізмы і прыказкі, у склад якіх уваходзяць некаторыя дыялектызмы. The article analyzes the names of cookware and kitchen utensils in Gomel region dialects: it defines phonetic, word formation variants and lexical synonyms; it mentions polysemantic words and homonyms; it describes folk idioms and proverbs composed of some dialectisms.
URI: http://elib.gsu.by/handle/123456789/8547
ISSN: 1609-9672
Appears in Collections:Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Гуманитарные науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chaikova.pdf355.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.